Viktigt att veta om Allmän kurs

Drogfritt

På Hagabergs folkhögskola har vi en drogfri miljö. Därför har vi som krav att alla som söker sig till oss är beredda att bidra till detta. Du som har varit beroende av droger av något slag är välkommen då du har varit drogfri i minst ett år. Se till att någon av dina referenser i så fall kan intyga detta.

Grundläggande behörighet

För att få behörighet från folkhögskola till högskolestudier krävs fullföljd genomgång av 3 årskurser eller motsvarande studier på gymnasienivå. Arbetslivserfarenhet kan i vissa fall ersätta 1 års studier. Du som inte är svensk medborgare behöver uppehållstillstånd för att studera på Allmän kurs. Läs mer om kriterier för grundläggande behörighet.

Närvaro

För heltidsstudier krävs minst 80 % närvaro och detta är viktigt även i respektive ämnen för att få behörighet samt studieomdöme efter avslutad studietid

Studieomdöme – inte betyg

På en folkhögskola ges inte betyg i enskilda ämnen. Istället ges åt den som begär det ett sammanfattande studieomdöme om elevens förmåga att bedriva studier. Omdömet sätts i en sjugradig skala och ger möjlighet att söka till högskolan via folkhögskolekvoten.

Ansökan

ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär. Ansökan till vårterminen 2021 öppnar 9 november.

Allmänna kostnader

Allmän kurs har en avgift på 1 050 kr per termin, där 350 kr används för studiebesök. Kostnader för läroböcker/litteratur tillkommer. Lunch erbjuds till en kostnad av 70 kr.

För dig som läser Bild- och formprofilen tillkommer en materialkostnad om 3 000 kr per läsår.

Med reservation för ev. prisändringar.

Internatkostnad

Inackordering kostar från 3 900 kr per månad. Frukost ingår under dagar med undervisning.

Med reservation för ev. prisändringar.

Mer information

Vill du veta mer om Allmän kurs? Kontakta kursansvarig:
Madlene Roth
08-550 910 63
madlene.roth@hagaberg.org