Allmän kurs

Kvinna sitter i skräddarställning och läser i gräset

Allmän kurs är för dig som inte har avslutat gymnasiet och vill kunna söka till vidare studier eller arbete. Du kan gå mellan ett och fyra år på Allmän kurs, beroende på vad du har med dig när du kommer hit. Utbildningen kan ge dig grundläggande behörighet, samt särskild behörighet i vissa ämnen, och ett studieomdöme efter minst ett års studier på heltid. Vi varvar lärarledd undervisning med eget arbete och projektarbeten som vanligtvis sker i grupper om två till fem personer.

Folkhögskolekurserna riktar sig till vuxna studerande, alltså till dig över 18 år. Vi värdesätter olika erfarenheter från både studier och arbete och ser det som en tillgång. En förutsättning för att du ska lyckas med studierna är att du har en egen önskan om att studera och är beredd att tillsammans med andra söka mer kunskap och mötas i samtal och diskussion kring det ni studerar.

Allmän kurs har flera inriktningar

På Allmän kurs läser du förutom gymnasiegemensamma ämnen en inriktning/profil.

Vi har flera profiler att välja mellan som du kan läsa mer om här!

Kommunikationsprofil

För dig som vill öva på kommunikation i samtal och skrift, och samtidigt få möjlighet till grundläggande behörighet till högskola och/eller yrkeshögskola.

Läs mer om Kommunikationsprofil

Fastighetsskötsel, park & trädgård

För dig som vill ha en utbildning som för dig närmare yrkeslivet samtidigt som du har möjlighet att läsa klart grundskolan eller läsa ämnen på gymnasienivå.

Läs mer om Fastighetsskötsel, park & trädgård

SVA-profil

För dig som vill öva på kommunikation i samtal och skrift, med svenska som andra språk, och samtidigt få möjlighet till grundläggande behörighet till högskola och/eller yrkeshögskola.

Läs mer om SVA-profil

Global profil

För dig som vill engagera dig lokalt och globalt för hållbar utveckling och samtidigt få möjlighet till grundläggande behörighet till högskola och/eller yrkeshögskola.

Läs mer om Global profil

Bild- och formprofil

För dig som vill utveckla dina kreativa sidor genom att arbeta med bild och form och samtidigt få möjlighet till grundläggande behörighet till högskola och/eller yrkeshögskola.

Läs mer om Bild- och formprofil

Musikprofil

För dig som vill utveckla dina kreativa sidor genom att arbeta med musik och samtidigt få möjlighet till grundläggande behörighet till högskola och/eller yrkeshögskola.

Läs mer om Musikprofil

Ledarprofil

För dig som vill öka dina kunskaper i samhällsfrågor och ledarskap, och praktiskt utveckla dessa, och samtidigt få möjlighet till grundläggande behörighet till högskola och/eller yrkeshögskola.

Läs mer om Ledarprofil

Viktigt att veta om Allmän kurs

Information om läsårstider, en vanlig skoldag, kostnader med mera.

Ansökan

ansökningssidan hittar du länkar till ett digitalt formulär. Ansökan till vårterminen 2021 öppnar 9 november.

Mer information

Vill du veta mer om Allmän kurs? Kontakta kursansvarig:
Madlene Roth
08-550 910 63
madlene.roth@hagaberg.org