Jobb efter utbildningen

En folkhögskoleutbildning ger dig goda möjligheter till jobb. Av de som 2015 gick ut med ett utbildningsbevis från en avslutad fritidsledarutbildning på en folkhögskola hade hela 90 % en anställning ett halvår senare. Av resterande 12 % studerade många vidare. Bara 3 % var arbetssökande ett halvår efter avslutad fritidsledarutbildning.

Statistiska centralbyrån, SCB, har i sina uppföljningar tidigare kommit fram till att en mycket hög andel folkhögskolestudenter snabbt går vidare till att arbeta. Av de i åldern 20–24 år som studerande på folkhögskola hade cirka 85 % försörjning med förvärvsarbete eller studiemedel ett år efter avslutad utbildning. Över 60 % arbetade huvudsakligen.

Vi är inte förvånade

För oss som jobbar inom folkbildningen är detta ingen överraskning. Vi har under många år sett att våra kursdeltagare fått jobb efter avslutade studier. Många får dessutom jobb som kräver en hel del av dem. Ett av skälen till detta är troligtvis att studierna vid folkhögskolan har lite olika syften.

Ett klart uttalat syfte är att folkhögskolan skall stärka människan och utveckla hennes självförtroende, självkänsla och självbild. Den utvecklingen är ofta en av hörnstenarna i att få jobb som man söker. Dessutom är det viktiga hörnstenar vad gäller att göra bra jobb och må bra under tiden samt fortsätta utvecklas och växa som människa.

Parallellt med den utvecklingen innebär studierna ofta en mycket konkret kompetenshöjning genom kursens innehåll och den pedagogik som används. Pedagogik som ofta innebär att den studerande på ett konkret sätt utvecklar en kompetens som inte direkt glöms bort, vilket ibland är fallet med kurser som bygger på bokkunskap och tenta eller prov som avslutning på kursen. Tentor och prov är en sällsynt företeelse inom hela folkbildningen.