För studerande på Hagaberg våren 2020

På grund av covid-19 har vi gått över till distansundervisning från och med 18 mars och fortsätter så tillsvidare. Mer information och vägledning hittar du på kursdeltagarportalen – hagaberg.org.