Resultatet från adventsbasaren 2019 – Hope for Children

AdventsljusHagabergs årliga adventsbasar gick av stapeln fredagen den 29 november och resulterade i ett mycket lyckat evenemang! Personal och kursdeltagarna var engagerade i olika delar av basaren som innefattade bl. a. massage, matservering, lotterier, försäljning av olika slag och loppmarknad. Vi välkomnade många besökare som genom sina köp bidrog till att Hagaberg kan skänka intäkterna till projektet Hope for Children, Etiopien.

I år blev den sammanlagda summan 57 700 kr

Ett varmt tack till samtliga som besökte oss och bidrog till en lyckad adventsbasar 2019!

Hope for Childrens verksamhet