Höstens kulturkvällar

Nu finns programmet för höstens kulturkvällar på Hagaberg! Kulturkvällarna är uppskattade inslag och ges vid sex tillfällen per termin.

Kulturkvällar program 2019 höste

Ta chansen och kom och besök oss en onsdagskväll i höst!

Läs mer om kulturkvällarna och ta del av programmet