Mötesplats seniorer

Restaurang Kastanjen utvändigt

Mötesplats seniorer (tidigare benämnt Senioruniversitetet) bjuder in till några intressanta föreläsningar på Hagaberg varje termin. Programpunkterna börjar kl 13.00 och avslutas med kaffe cirka kl 14.30. Varje tillfälle kostar 100 kronor. Då ingår föredrag och kaffe med bröd.

Du är också välkommen att äta lunch i restaurangen innan föredraget. Lunch serveras från kl 11.00 och kostar 90 kr.

Program våren 2017

  • 7 februari – ”En vandring i Hebreerbrevet”. Föreläsning av Anders Sjöberg, bibellärare, präst och reseledare
  • 4 april – ”Att vara präst på ett fängelse”. Karen Martens, distriktspräst på Hagaberg, berättar om sitt arbete som fängelsepräst på Hall

Mötesplats seniorer arrangeras av RPG Södertälje och Hagabergs folkhögskola.