Livskunskap (Lk)

Grupp människor i skog som tittar ut över sjö

På Lk används själva skolsituationen som redskap för återhämtning. Under lektionerna ges naturliga tillfällen att öva till exempel koncentration och kognitiv förmåga. Grupparbeten och diskussioner befrämjar socialt samspel. Enskilda arbetsuppgifter stimulerar egen kreativitet och förmåga. Genom skolgången får vardagen fast struktur och meningsfullt innehåll, något som kan vara viktigt om man varit sjukskriven länge.

Kursinnehåll

Livskunskap (Lk) utgör en del av folkhögskolan. I kursen ingår därför gemensamma aktiviteter med övriga skolan som till exempel. temadagar, kulturarrangemang och skolfester. Lk har ingen kursavgift.

Ämnen som ges varje termin

 • Skapande – i keramiksalen och bildsalen, enskilt och i grupp.
 • Svenska – litteratur, eget skrivande och muntliga övningar.
 • Musik – sång, musiklyssnande och rytmik.

Ämnen som kan ges under kortare perioder

 • Friskvård – rörelse/motion, till exempel stavgång, boule och spinning – samtal om hälsa.
 • Omvärldsorientering – samhälle, historia, natur, geografi och kulturmöten.
 • Geografi – om jorden och den värld som vi lever i.
 • Samhälle – orientering och diskussion kring samhällsfrågor.
 • Kulturmöten – om kulturbegreppet och kulturella mönster.
 • Projekt – fördjupade studier i valfritt ämne.

Dessutom

 • Studiebesök – vi går på museum, teater med mera.
 • Klassforum – samvaro, information och reflektion.
 • Skolkör – för den som vill.

Mer information

Välkommen att kontakta kursansvarig Eva Persson, 08-550 910 21, 070-616 88 32 för frågor om kursen.