Livskunskap

Näckrosor på vatten

Kan studier på folkhögskola fungera som återhämtning från utbrändhet, depression och annan psykisk ohälsa? Ja, på Hagabergs folkhögskola finns möjlighet till nystart i en positiv skolmiljö.

Livskunskapskurserna vänder sig i första hand till personer i yrkesverksam ålder. Undervisningen sker på deltid och i liten klass utan prestationskrav i form av prov och betyg. Möjlighet finns att gå flera terminer. Kursdeltagarna har olika utbildningsbakgrund men ett gemensamt mål – att använda studierna som en väg till återhämtning från psykisk ohälsa.

Kurserna innebär en unik chans att få pröva på folkhögskola tillsammans med människor med liknande livserfarenhet. Efter avslutad kurs fortsätter många att studera vidare eller går ut i arbetslivet. Möjlighet finns att gå vidare till skolans allmänna kurser där behörighet för högskolestudier kan erhållas.

Målsättning

Livskunskapskursernas målsättning är att ge möjlighet till:

  • Återhämtning i en kreativ miljö.
  • Ökad social kompetens.
  • Lust att söka kunskap.
  • Uttryck för kreativitet.
  • Stärkt självförtroende och självkänsla.
  • Stärkt motivation att gå vidare.

Infodag 5 april

Affisch infodag Lk april 2017

Terminskurser

Utbildningen har två terminskurser.

Livskunskap (Lk)

Tre dagar per vecka. Grupparbeten och diskussioner som främjar socialt samspel. Enskilda arbetsuppgifter som stimulerar egen kreativitet och förmåga.

Läs mer om Livskunskap (Lk).

Skaparkurs (Lks)

Två dagar per vecka.  Här används skapandet som redskap för återhämtning. Vår gemensamma nämnare är det friska – det som ger lust att skapa och vara kreativ.

Läs mer om Skaparkurs (Lks).

Kursens upplägg

Kursstart: 28 augusti 2017
Kursavslutning: 20 december 2017
Kurslängd: 16 veckor.
Antal deltagare: Cirka 12 per grupp, där en del går sin första termin och andra fortsätter från föregående termin. Sammanlagt har Lk-kurserna cirka 35 deltagare. Ej internatkurs.
Plats: Hagabergs folkhögskola, Erik Dahlbergs väg 60. Bussarna 753 och 761 från Östertälje station samt buss 783 från Nynäshamn stannar vid skolan.

Ansökan

Ansökan görs på särskild blankett. Ladda ned ansökningshandlingarna. Du kan även beställa blanketten från skolans expedition (08-550 910 00).

Sista ansökningsdag till höstens kurs är 15 maj. Ansökan efter detta datum beaktas i mån av plats. Antagning baseras på personlig intervju och referentkontakt.

Ekonomi

Kursen är CSN-berättigad. Undervisningen är kostnadsfri. En materialkostnad på 1 100 kr tillkommer på Skaparkursen. Skollunch 55 kr per dag.

Mer information

Välkommen att kontakta Eva Persson, 08-550 910 21070-616 88 32 för frågor om kursen.