Kort om kursinnehållet

Kyrkans grundkurs pågår

Vi har valt att basera vårt kursinnehåll på fyra stycken grundpelare. Dessa grundpelare genomsyrar varje närträff i form av olika teman. Det är också utifrån dessa områden som distansuppgifterna mellan närträffarna tar sin utgångspunkt.
Våra grundpelare är:

Se ordet – Bibelkunskap

Bibelkunskapens ämnesområde har utifrån kyrkordningens första paragraf målet att:

 • Ge en helhetsbild av den bibliska berättelsen.
 • Ge en grundkunskap om de två testamentena och de enskilda böckerna i dessa.
 • Ge den bibliska bakgrunden till;
 • Trosbekännelsen.
 • Kyrkoåret.
 • Gudstjänst, undervisning, mission och diakoni.

Se livet – det kristna livet

Genom ämnet Det kristna livet vill vi öka förtrogenheten med kyrkans inre liv och dess olika uttrycksformer, till exempel gudstjänster, andakter och kyrkoårets växlingar.

Vi vill också lyfta fram den kristna trons uttryck i vardagsliv och relationer genom att beröra till exempel människosyn, etik, mission och kulturmöten.

Se människan – Själavård

Genom ämnet själavård vill vi:

 • Ge en övergripande bild över själavårdens olika riktningar och arbetsfält.
 • Ge en helhetsbild över hur själavården kan tillämpas genom olika församlingars diakonala arbete.
 • Ge dig möjlighet att reflektera omkring begrepp såsom – gudsbild, människosyn relaterat till själavård.
 • Ge dig en ökad förståelse för sambandet mellan skuld och skam och dess roll i det själavårdande samtalet.

Se kyrkan – Stift och kyrka

Genom ämnet Stift och kyrka vill vi:

 • Ge dig information om de olika utbildningsvägarna för de fyra profilerna.
 • Ge dig möjlighet att träffa anställda i församling.
 • Ge dig möjlighet att lära känna stiftet.
 • Ge dig en förståelse för hur Svenska kyrkans organisation ser ut.
 • Ge dig möjlighet att fundera över sin kallelse.
 • Ge dig möjlighet att tänka över sin framtida roll inom Svenska Kyrkan.