Kyrkans grundkurs

Kyrkans grundkurs i Hagabergs kapell

Kyrkans grundkurs riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta som präst, kyrkomusiker, diakon eller församlingspedagog. Du som vill pröva din kallelse och fundera över din framtid inom kyrkan är självklart också välkommen.

Under nio tredagarsträffar på Hagabergs folkhögskola i Södertälje ger kursen dig möjlighet att vika tid för gemenskap och intressanta samtal. I en grupp på 25–30 personer får du fördjupade kunskaper om tro, Bibeln och kyrkan samt reflektera över din tro och möjliga vägar till en framtid inom Svenska Kyrkan.

Kursen motsvarar halvtidsstudier. Mellan träffarna får du uppgifter och kommunicerar via G Suite for Education. Svenska Kyrkans grundkurs är en folkhögskolekurs och del av Hagaberg. Den sker i samarbete med Strängnäs stift.

Vem kan söka kursen?

Kyrkans grundkursUtbildningen är tänkt till dig som vill ha:

 • Tillfälle att reflektera över din egen tro och ditt eget liv.
 • Tid och möjlighet att reflektera över din framtid inom kyrkan.
 • Möjlighet att fördjupa dina kunskaper inom bibelkunskap, troslära, kyrkokunskap, själavård och gudstjänstliv.
 • Kunskap om de utbildningsvägar som finns för olika yrken inom kyrkan.
 • Tillfälle till gemenskap, intressanta samtal och möten mellan människor.

Kursstart

Nästa kursstart är den 25 januari 2018. Kursen pågår till december 2018. Vi träffas vid nio tillfällen på Hagabergs folkhögskola, ungefär en gång per månad. Resten av tiden sker studierna genom tät kommunikation via G Suite for Education.

När är träffarna?

Nio gånger får vi chansen att mötas och samtala under kursen. Träffarna pågår i allmänhet under torsdag kl 10:00–20:00, fredag kl 08:30–20:00, samt lördag kl 08:30–15:00.

 • 25–27 januari
 • 22–24 februari
 • 22–24 mars
 • 19–21 april
 • 24–26 maj
 • 23–25 augusti
 • 20–22 september
 • 8–10 november
 • 6–8 december

Studietakten är 50%. Det är viktigt att du har möjlighet att avsätta motsvarande tid under studietiden för att hinna, orka med och finna det intressant, lustfyllt och lärande.

Utbildningens upplägg

Under kursen studerar vi Bibeln och Psalmboken, men använder oss också av exempelvis skönlitteratur, film och intressanta artiklar och hemsidor. Vi strävar efter att utgå så mycket som möjligt från konkreta händelser och verkliga ”case” och inspireras av den ignatianska andliga vägledningstraditionen. Delar av materialet bearbetas när kursdeltagarna träffas på Hagabergs folkhögskola. Andra delar av kursinnehållet läses på egen hand och diskuteras via vår digitala kanal eller i möten med den lokala församlingen. Efter genomgången kurs får du ett intyg på att du har gått kursen.

Ansökan

Du ansöker till utbildningen via ett digitalt formulär på vår ansökningssida. Sista ansökningsdag är den 15 oktober.

Mer information

Intervju- och informationsdag torsdag den 23 november kl 10:00-13:00
Presentation av Kyrkans grundkurs 2018. Intervjuer på förmiddagen och under eftermiddagen.

Information om antagning, kostnader, boende och kursintyg. Du kan också läsa mer om kursinnehållet.

Har du frågor kan du kontakta Susanne Åström, kursansvarig för Kyrkans grundkurs på Hagabergs folkhögskola. Hon nås även på telefon 073-411 77 37.

Stiftskontakter Strängnäs stift

Läs mer om hur det är att arbeta i Svenska kyrkan på Strängnäs stifts webbsida.