Behörighet och antagning

Studerande på fritidsledarutbildningen

Behörighetskraven för fritidsledarutbildningen är gemensamma för alla fritidsledarskolor. För att antas på fritidsledarutbildningen behöver du uppfylla både grundläggande och särskilda behörigheter. Vad innebär då detta? Häng med så reder vi ut det.

Grundläggande behörighet till fritidsledarutbildningen

För att antas måste du uppfylla någon av följande grundläggande behörigheter till fritidsledarutbildningen (1, 2 eller 3):

  1. Gymnasieexamen eller motsvarande. Som gymnasieexamen räknas yrkesexamen eller högskoleförberedande examen från gymnasieskola eller kommunal vuxenutbildning. I respektive examen ingår 2 500 poäng varav 2 250 poäng och gymnasiearbetet ska vara godkända.

  2. Som motsvarande gymnasieexamen räknas grundläggande behörighet till yrkeshögskola från folkhögskola, alternativt utländsk utbildning som är likvärdig gymnasieexamen eller grundläggande behörighet till högskola.

  3. Reell kompetens innebär att åberopa individuell prövning av andra kompetenser och praktisk erfarenhet än (1) och (2).

Särskild behörighet till fritidsledarutbildningen

För att antas måste du även uppfylla särskild behörighet till fritidsledarutbildningen, nämligen (A och B):

  1. Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

  2. Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet från yrkesområdet.

För att kunna antas behöver du alltså uppfylla en av de grundläggande och båda av de särskilda behörigheterna till fritidsledarutbildningen.

Ansökan

Du ansöker till utbildningen via ett digitalt formulär på vår ansökningssida. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Antagning

Innan antagning intervjuar vi behöriga sökande. Vi genomför en besöks- och intervjudag i maj. Besked om antagning, eventuell reservplacering eller ej antagning ges den 1 juni.

Antal platser

Vårt urval baserar sig på formell behörighet och erfarenhet från fritidssektorn, men också det du berättar om på intervjun. Utifrån en helhetsbedömning av lämplighet för yrket och förmågan att passa in i gruppen kommer vi att göra ett urval. Vi kommer att prioritera sökanden som har för avsikt att arbeta som fritidsledare.

Vi kan ta emot 20 studerande på fritidsledarutbildningen. Antalet ansökningar varierar år från år, men ofta tvingas vi göra ett urval.

Bekräftelse av utbildningsplats

Du som blir antagen måste senast den 7 juni bekräfta att du vill ha din utbildningsplats annars går den vidare till någon på reservlistan.

Mer information

Vill du veta mer om Fritidsledarutbildningen? Kontakta kursföreståndare Camilla Lundborg.