Behörighet och antagning

Studerande på fritidsledarutbildningen

Behörighetskraven för fritidsledarutbildningen är gemensamma för alla fritidsledarskolor. För att antas måste du ha:

  • Behörighet för yrkeshögskola med särskild behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2

och

  • Lämplighet för utbildningen och yrket som är styrkt genom referenser från relevant erfarenhet för yrkesområdet

Vad innebär behörighet till yrkeshögskolan?

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

  • Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  • Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

För en yrkesexamen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Ett krav är också att du har godkänt i 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

För en högskoleförberedande examen ska du ha läst 2 500 poäng varav 2 250 ska vara godkända. Du ska ha godkänt i svenska 1, 2 och 3 eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1. Dessutom ska du ha ett godkänt gymnasiearbete.

Ansökan

Du ansöker till utbildningen via ett digitalt formulär på vår ansökningssida. Sista ansökningsdag är den 15 april.

Antagning

Innan antagning intervjuar vi samtliga sökande. Vi genomför en besöks- och intervjudag i maj. Besked om du antagning, eventuell reservplacering eller ej antagning ges den 1 juni.

Antal platser

Vårt urval baserar sig på formell behörighet och erfarenhet från fritidssektorn, men också det du berättar om på intervjun. Utifrån en helhetsbedömning av lämplighet för yrket och förmågan att passa in i gruppen kommer vi att göra ett urval. Vi kommer att prioritera sökanden som har för avsikt att arbeta som fritidsledare.

Vi kan ta emot 20 studerande på fritidsledarutbildningen. Antalet ansökningar varierar år från år, men ofta tvingas vi göra ett urval.

Bekräftelse av utbildningsplats

Du som blir antagen måste senast den 7 juni bekräfta att du vill ha din utbildningsplats annars går den vidare till någon på reservlistan.

Mer information

Vill du veta mer om Fritidsledarutbildningen? Kontakta kursföreståndare Camilla Lundborg.