Kursupplägg och innehåll

Studierna på den Förberedande fritidsledarutbildningen bedrivs på heltid på motsvarande gymnasienivå.  Kursen är ämnesövergripande och sammansatt av delkurser om 2–5 veckor. Läsåret sträcker sig från 29 augusti till 9 juni med uppehåll för jullov och påsklov.

Studierna är förlagda på heltid på Hagaberg, med schemalagd verksamhet måndag–fredag. Utöver den schemalagda verksamheten har du egna uppgifter och litteraturläsning som du ansvarar för. För ett godkänt studieresultat bör du räkna med att avsätta minst 40 timmar i veckan.

Att studera på folkhögskola kostar inget för dig som studerande. Däremot bekostar du själv obligatorisk litteratur, resor kopplade till undervisning samt en allmän avgift på 700 kr per termin. Kursavgiften täcker kostnader för bland annat försäkring, gemensamma fester/aktiviteter och visst studiematerial. Kostnaden för litteratur kan du påverka själv genom att låna eller köpa begagnat. Väljer du att köpa allt nytt är kostnaden motsvarande 1 700–2 000 kr per termin. Vi räknar med att du har all litteratur när delkurserna startar.

Kursinnehåll

Under utbildningen kommer du bland annat att studera ämnen som pedagogik, psykologi, ledarskap och sociologi. Du kommer också att intensivt få träna på studiefärdigheter som att läsa, skriva, lyssna, tala och anteckna. I varje delkurs övas olika former av presentationsteknik i de redovisningar och presentationer som ingår i kurserna.

Innehållet under året är komponerat för att du efter avslutade studier ska vara väl förberedd för att kunna söka fritidsledarutbildningen på Hagabergs folkhögskola.

Lärandet ska vara en utmaning och utvecklande i samspel med det omgivande samhället för att skapa helheter och mönster. Du som studerande kommer att få ta stort ansvar för arbetet. Vi jobbar både enskilt och i grupp. Dina egna behov, förkunskaper och erfarenheter tillsammans med erfarenhetsutbyte och teori utgör grunden för att bygga nya kunskaper. Som studerande har du möjlighet att tillsammans med övriga i klassen påverka studiernas inriktning, upplägg och innehåll.

I kursupplägget utgår vi från att de studerande är medskapande och tar ansvar för sina studier. Det innebär att du har stora möjligheter att påverka arbetsformer, upplägg och innehåll inom ramen för kursplanen.