Behörighet och antagning

Behörighet till den Förberedande fritidsledarutbildningen prövas genom din ansökan och uppföljande intervju. Till din ansökan ska du bifoga intyg som styrker både utbildning och arbete. För att vara behörig till utbildningen behöver du en studievana motsvarande 2 års godkända gymnasiestudier.

Antagning

Antagning sker löpande fram till den 15 maj. Efter att din ansökan har mottagits får du en kallelse till intervju. Inför antagningen gör skolan sedan en helhetsbedömning utifrån motivation och lämplighet. För sökande efter 15 maj så fyller vi på i mån av plats, både på kursen men också på vår reservlista.

(Ansökningar som kommer in under perioden 16 maj – 15 augusti handläggs efter 15 augusti)

Bekräftelse på antagningsbesked

Om du blir antagen ska du inom 10 dagar bekräfta om du vill ha din plats. Bekräftelse sker genom att du betalar in 400 kr, beloppet dras sedan av på terminsavgiften när du börjat kursen. Om skolan inte får din bekräftelse så går platsen till en annan sökande.