Global profil

Del av en jordglob

Vill du få bättre koll på din omvärld – och samtidigt ha möjlighet till fortsatta studier som kräver mer naturkunskap? I den globala profilen berör profildagarna ämnen som mänskliga rättigheter, internationell utblick, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet, globalisering och rättvis handel.

Genom laborationer och utforskande ökar vi vår förståelse för vår växelverkan med omgivningen. Vi sätter oss in i upptäckter och framsteg inom tex medicin, energi och teknik ur ett historiskt, nutida och framtida perspektiv samt undersöker naturvetenskapens betydelse för vår kultur och världsbild.

I denna profil ges möjlighet att läsa in behörigheten för Naturkunskap 2 – och att förändra din syn på omvärlden.

Inträdeskrav

Minst 1 års studier på gymnasienivå och att du har läst Sv1/Sva1 eller motsvarande. För att nå behörighet i Naturkunskap 2 bör du ha läst Na 1a1 + 1a2 eller Na 1b.

Kursmoment

 • Mänskliga rättigheter
 • Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet
 • Globalisering
 • Universums utveckling och sammansättning
 • Naturvetenskapligt förhållningssätt
 • Människans växelverkan med omgivningen

Ansökan

Ansökan görs enkelt via ett digitalt formulär på vår ansökningssida. Du som inte ansöker digitalt kan ladda ned vår ansökningsblankett (PDF,  86 kB, ladda ned Adobe Reader) eller få den från skolans reception, telefon 08-550 910 00. Tänk på att du ska bifoga:

 • Personbevis.
 • Betyg från tidigare kurser.
 • Intyg om kurser och anställningar.
 • I de fall intyg/betyg saknas – skriv i ansökan vilka skolor du gått även i hemlandet.
 • Namn, telefon och adress till två referenser.
 • Personligt brev.

Bra att veta om utbildningen

Information om läsårstider, en vanlig skoldag, kostnader med mera.