Ansökningshandlingar

Du som ansöker till Allmän kurs, Fritidsledarutbildningen, Hälsopedagogutbildningen, Kyrkans grundkurs eller fristående kurs i Socialt arbete söker digitalt på vår ansökningssida. Där fyller du i dina uppgifter och bifogar dokument.

Blanketter för ansökan till Allmän kurs och Livskunskap

Ansökan till Livskunskap görs på en särskild blankett. Även Allmän kurs kan sökas via blankett. Fyll helst i blanketten direkt i datorn, det underlättar för oss.