Hagaberg startar ny 1-årig yrkesutbildning

Lärarassistent med språkstöd

Lärarassistent är en yrkesutbildning i samverkan med Arbetsförmedlingen i Södertälje och Södertälje kommun, kursstart 2 oktober 2017

Utbildningens syfte
Att den studerande genom yrkesutbildningen utvecklar ett professionellt förhållningssätt och kunskaper i ett pedagogiskt arbete, i praktisk administration och språkstöd i yrkesrollen Lärarassistent med språkstöd.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig till personer som är inskrivna på Arbetsförmedlingen, Jobb – och utvecklingsgarantin. Deltagarna blir anvisade av Arbetsförmedlingen.

Utbildningens innehåll
Socialpedagogik, gruppsykologi, konflikthantering, ledarskap, samtalsmetodik, kommunikation, skoljuridik, hälsofrämjande arbete, värdegrund, mänskliga rättigheter, dynamisk pedagogik, praktisk administration, språkstöd samt arbetsplatsförlagt lärande.

Arbetsplatsförlagt lärande (praktik)
I utbildningen ingår 30 % arbetsplatsförlagt lärande inom förskola, grundskola, gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Rollen lärarassistent med språkstöd
Stöd till lärare och pedagoger i ett pedagogiskt arbete och en administrativ, praktisk och språklig stödfunktion.
Exempel: planering av temadagar, friluftsdagar, kopiering, iordningsställande av teknik, informations- och blanketthantering, beställa lektionsmateriel och läromedel, vila (förskolan), uppföljning av undervisning